Sam 은 경찰 역할을 한 척 ????‍✈️ Pretend play the role of a police officer | Collection of Stories for Kids

2 Просмотры
Издатель
Sam 은 경찰 역할을 한 척 Pretend play the role of a police officer | Collection of Stories for Kids
#policeofficer #JannieToysReview

Sam pretended to play the role of a police officer.

더 재미있는 이야기를 즐기려면 비디오 전체를보십시오 ❤️

Jannie ToysReview 채널에 오신 것을 환영합니다!
구독하면 어린 시절이 얼마나 재미 있는지 알 수 있습니다! 여기 당신은 아이들에게 가장 재미있는 비디오를 기다리고 있습니다.
---------------------
► 구독 채널 :

► 더 많은 것을보십시오 :

---------------------
우리에 대해 :
► 이메일 : mktdfamily@
시청 해주셔서 감사합니다
구독하는 것을 잊지 마세요!

2021-03-16-T2- Baby -Dung-Ha-Tri-Trọng
CREDIT
Producer - Duc Nguyen
Director - Duc Nguyen
Scriptwriter - Duc Nguyen
Artist - Trang Nguyen, Hung Tran, Thu Hien, Duy Hiep
Animator - Huu Tri, Nhu Hoang
Sound Design - Duc Trong
Admin: Thuy Ngan
Категория
Симуляторы
Комментариев нет.